1/2015. sz. Rektori Körlevél a kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságok rendjéről

RH közleményei

1/2015. sz. Rektori Körlevél a kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságok rendjéről

1./ Bruttó 1 millió Ft alatti kötelezettségvállalás esetén a mellékletben szereplő oktatási szervezeti egységekhez tartozó vezető munkatársak jogosultak saját bevételi forrás terhére, a hatályos egyetemi beszerzési szabályok figyelembe vételével kötelezettségvállalásra és utalványozásra. Bruttó 1 millió Ft-ot elérő kötelezettségvállalás esetén a Rektor és Kancellár a kötelezettségvállaló. Tanszékvezető akadályoztatása esetén helyette a Dékán, Intézet igazgató gyakorolja a fenti jogköröket. Dékán, Intézet igazgató akadályoztatása esetén a kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket a Rektor gyakorolja. 

2./ A mellékletben szereplő szolgáltató és funkcionális szervezeti egységekhez tartozó vezető munkatársak bruttó 1 millió Ft alatti kötelezettségvállalás esetén jogosultak az irányításuk alá tartozó szervezeti egység kiadásainak a hatályos egyetemi beszerzési szabályok figyelembe vételével történő kötelezettségvállalásra és utalványozásra. A mellékletben nem szereplő szolgáltató és funkcionális szervezeti egységeknél a Kancellár a kötelezettségvállaló és utalványozó. Bruttó 1 millió Ft-ot elérő kötelezettségvállalás esetén a Rektor és Kancellár a kötelezettségvállaló. A Kancellár akadályoztatása esetén a főigazgató, mindkettőjük távolléte esetén a gazdasági igazgató jogosult helyettük kötelezettségvállalásra és utalványozásra.

3./ A körlevél alapján utalványozási jogkörrel rendelkezők névsorát 1. sz. melléklet, az aláírás mintákat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4./ A kifutó pályázati projektekre vonatkozó kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságokkal az adott pályázat teljes pénzügyi és számviteli zárásáig a 3. sz. mellékletben szereplő személyek rendelkeznek.

5./ Jelen körlevél előírásait a közzétételt követő naptól kell alkalmazni és a körlevél hatályba lépésével a többszörösen módosított utalványozási jogosultságok rendjéről kiadott 9501-165/06. sz. Rektori Körlevél hatályát veszíti.

A körlevél ide kattintva pdf formátumban letölthető.

Mellékletek:

Győr, 2015. április 27.

Dr. Földesi Péter Dr. Filep Bálint Papatyi Csaba
rektor kancellár gazdasági igazgatóEsemények

Elektronikus ZH nap 2017. október 25.
TMDK képzés - Dolgozat formázása 2017. október 25. 17:00 - 18:30
Levelezős konzultációs hétvége 2017. október 27. - 2017. október 28.
Szenátusi ülés 2017. október 30. 14:00 - 16:00