Bolognai először

(forrás: www.hircity.hu, 2009. 07. 11.)

2009. július 11-én, szombaton a Széchenyi István Egyetem három szakának végzettjei vehették át diplomájukat az Egyetemi Hangversenyteremben (egykori zsinagóga) rendezett ünnepségen. 
A 10 órakor kezdődő diplomaátadón a nemzetközi igazgatási alapképzési szak 17 végzettjét köszöntötték a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar vezetői.
Hét fiatal - a szombathelyi Ávár Tamás, a nagyvázsonyi Fekete Kálmán, a budaörsi Füstös Andrea, a szombathelyi Lavanits Szilvia, a dunaszegi Nagy Judit, a szombathelyi Németh Adrienn, a kónyi Takács Eszter – tanulmányait a kiváló minősítésű diploma fémjelzi.
A munkaerőpiaci kihívások mellett az ősszel a győri egyetemen elsőként induló európai és nemzetközi igazgatási mesterszak is várja a frissdiplomásokat.

Mi is pontosan a Bolognai képzési folyamat?
A Bolognai folyamat célja egy egységes európai felsőoktatási rendszer kialakítása úgy, hogy összehangolja a különböző felsőfokú minősítéseket. A minősítések, bizonyítványok kölcsön elfogadhatóságát biztosító kritériumokat minden szakirányra, szakra rögzítik. Az igény eredetileg a Bolognai Egyetemen fogalmazódott meg, majd néhány éves előkészítő munka eredményeként 1999-ben 29 európai ország oktatásügyi minisztere írta alá a Bolognai kiáltványt. Ez a kiáltvány jellegét tekintve egy nyitott szerződés, ahhoz bármely ország csatlakozhat, amely azonosul a szerződésben foglalt célkitűzésekkel. A Bolognai folyamat keretein belül több magas szintű értekezletre is sor került, ezeket mindig a vendéglátó ország kormányai szervezték: 2001–Prága, 2003–Berlin, 2005–Bergen. A következő találkozóra 2007. tavaszán került sor Londonban.
A Bolognai kiáltvány aláírása előtt megrendezték a Magna Carta Universitatumot, az európai felsőoktatás megszületésének 900. évfordulóját ünneplő nemzetközi konferenciát. Egy évvel a Bolognai kiáltvány aláírása előtt, 1998-ban Párizsban Claude Allegre francia, Jürgen Rüttgers német, Luigi Berlinguer olasz és Tessa Blackstone brit oktatásügyi miniszterek aláírták a Sorbonne-i nyilatkozatot, melyben kötelezték magukat, hogy harmonizálják az európai felsőoktatási rendszer felépítését.

Campus Casting 2017

Események

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja 2017. szeptember 19. - 2017. szeptember 20.
Hallgatói klubkoncert 2017. szeptember 20. 20:00 - 22:00
Akadémiai Nap 2017. szeptember 21. 10:00 - 12:00
Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár (1. előadás) 2017. szeptember 21. 16:00 - 18:00
Akadémiai Nap - Ünnepi Hangverseny 2017. szeptember 21. 19:00 - 20:00