A Cure Európai Uniós project Győrben

(www.kisalfold.hu 2008.02.06.)

Széchenyi István Egyetem - Mi történik akkor, ha egy „globális játékos” (értsd: külföldi multinacionális nagyvállalat) megjelenik egy régióban vagy egy, a térségben meggyökerezett vállalatot átvesz? Igaz-e, hogy a „hazátlan” külföldi nagyvállalatok a várossal vagy a régióval szembeni felelősség nélkül hoznak létre telephelyeket vagy zárnak be, ha telephely-alapításra máshol kedvezőbb lehetőségek adódnak?

A multinacionális vállalatok számára is kiemelkedő fontosságú sikertényező a meglévő innovációs hálózat, az átfogóan értelmezett kultúra és a helyi munkaerő a maga hagyományos képességeivel, munkamoráljával és motiválhatóságával.

A CURE (Corporate Culture and Regional Embeddedness — Vállalati kultúra és regionális beágyazódottság) elnevezésű európai uniós projekt hét európai régióban, interdiszciplináris megközelítésben vizsgálja a vállalati kultúra és a regionális kultúra közötti összefüggéseket. A Széchenyi István Egyetemen 2008. január 31-én, csütörtökön és február 1-jén, pénteken, a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola épületében (egyetemei posta, I. emelet) 9 órától sorra kerülő konferencián a projektben résztvevő holland, svájci, osztrák, brit, német és magyar egyetemi oktatók és kutatók találkoznak.

A Széchenyi István Egyetem részvételét a programban dr. Rechnitzerr János, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja és dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár szervezi. A projektben nemcsak olyan országok régiói kaptak helyet, ahol hosszabb idő alatt megszilárdultak a társadalmi értékek, hanem olyanok is, amelyek az utóbbi közel két évtizedben mélyreható kulturális és politikai változásokon mentek keresztül (Magyarország mellett a volt NDK tartozik a régiók eme csoportjába).

A CURE projektben arra a kérdésre keresnek választ a kutatók, hogy egyrészt milyen vállalati kultúrák eredményeként alakul ki a régió melletti legerőteljesebb elkötelezettség, másrészt milyen vállalati típusok milyen regionális kultúrákból (értékek, mentalitások stb.) profitálnak. A kutatás további feladata a vállalati és a regionális kultúra közötti kölcsönhatások feltérképezése. Evégett összesen 210 esettanulmány és 21 mélyelemzés készül a hét kijelölt régióban.

Nagyszámú jel szerint sok vállalat kiemelkedő mértékű lojalitást mutat ahhoz a helységhez, ahol letelepedett, ahol működik. Ezzel párhuzamosan viszont általános európai jelenség, hogy a vállalatok igen erős kiegyenlítődési és egységesítési nyomásnak vannak kitéve. A dilemma az, hogy miképpen lehet ilyen körülmények között a regionális különbségeket megőrizni és Európa és a régió fejlődését előmozdítani. A válasz Magyarország, ezen belül Győr és térsége számára különösen fontos.

Parkolási rendszer változása

EYOF 2017

Események

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00