4/2015. sz. kancellári körlevél a saját bevételek felhasználásáról

Az Egyetem a fenntartótól kapott éves költségvetési támogatásból, valamint az önköltséges képzések bevételeiből finanszírozza a munkatársak illetményét, járulékait valamint az alapfeladat ellátásához tartozó infrastruktúra fenntartási költségeket. Ezen felül az egyetem vezetése az oktatási szervezeti egységek részére központi forrást kizárólag a jóváhagyott tervek alapján az alábbi oktatási tevékenységhez közvetlenül kapcsoló kiadásokra biztosít:

  • papír, irodaszer, toner
  • nyomdai szolgáltatás, nyomtató, fénymásoló bérlés, üzemeltetés, karbantartás
  • telefonköltség
  • nappali tagozatos óraadói díjkeret
  • professor emeritus
  • OTDK

Saját bevételi lehetőségek

a)      Pályázati projektek

A különféle pályázati forrásból érkező pénzeszközök egyetemi saját bevételnek minősülnek. Ezek felhasználása az adott pályázat elszámolási rendje és az Egyetem belső szabályai szerint történik.  Elvárás, hogy a projekt összköltségének legalább 15%-át kell kötelező bérbeszámítással és/vagy rezsi költség elszámolásával biztosítani. Saját bevételnek minősülnek az OTKA források is, felhasználásuk az OTKA pályázati útmutatóban előírtak szerint történhet.

b)      Szerződéses munkák

Az Egyetemre közvetlenül érkező szerződéses munkák árbevételéből 5% + 20% központi befizetési kötelezettség és központi irányítási költség kerül levonásra, a bevétel fennmaradó része a szervezeti egységnél a munka érdekében felmerülő kiadásokat fedezi. Az eljárásrendet a 2015. évtől hatályos Szerződéses munkák szabályzata tartalmazza.

A munkák szervezeti kóddal ellátott, elkülönített (94-es és 95-ös kezdetű) munkaszámokon kerülnek nyilvántartásra.

c)      Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. az Egyetemmel kötött megállapodás alapján negyedévente a laborhasználatot igénylő megbízások nettó árbevételének legalább 15%-át utalja át az Egyetemnek laborhasználati díj címén. Az átutalt díjból a nettó árbevétel 15%-ának megfelelő rész  fedezi az egyetem központi működési és fenntartási költségeit, a 15% feletti rész az adott szervezeti egység elkülönített (10-es kezdetű) szervezeti kóddal rendelkező munkaszámán jóváírásra kerül. A fentieken túlmenően  az Universitas-Győr Nonprofit Kft-től pénzbeni adomány is érkezhet, a 22-xxxx-80 jelű munkaszámokra (xxxx a szervezeti kódot jelöli).  Az ilyen jogcímeken érkező forrásokat további levonás nem terheli.

d)      Külső szervezettel kötött támogatási szerződések

Támogatási szerződés alapján a támogató az Egyetemnek pénzbeli adományt vagy támogatást adhat. A beérkezett pénzeszközök elkülönített (22-es kezdetű) munkaszámon kerülnek nyilvántartásra. A Támogatási szerződésben meghatározott, az Egyetem alapfeladatával és belső szabályzataival összhangban álló támogatási célt – a 15%-os központi hozzájárulás elszámolása után- a szervezeti egység a rendelkezésre bocsátott forrásból megvalósítja.  Az adományból informatikai és bútor beszerzések is megvalósíthatók, mivel nem vonatkozik rájuk a 4/2014-es gazdasági vezetői körlevélben szereplő beszerzési tilalom.

e)      Külső szervezettől érkező eszköz adományok

Támogatási szerződés alapján a támogató az Egyetem szervezeti egységei részére eszköz formájában is adhat adományt. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a támogató viseli. A szerződésben ki kell térni továbbá az eszközök becsült piaci értékére, ill. a támogatónál nyilvántartott könyv szerinti értékére. 

f)       Egyéb bevételek

  • Konferencia szervezéshez kapcsolódó részvételi díjak
  • Tanfolyamok szervezésével kapcsolatos bevételek
  • Más, itt nem szereplő tevékenységből származó bevételek

Valamennyi beérkező bevételhez költségvetést kell készíteni, mely a Kancellár jóváhagyása után használható fel, az egyetem belső beszerzési és gazdálkodási szabályzatainak megfelelően. A saját bevételek felett kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultsággal az adott szervezeti egység vezetője rendelkezik (pl. tanszékvezető, dékán, intézet-igazgató).

1 millió Ft-ot elérő kötelezettségvállalás esetén a Rektor és Kancellár a kötelezettségvállaló.  

A körlevél ide kattintva letölthető pdf formátumban.

Győr, 2015. március 30.

Dr. Földesi Péter Dr. Filep Bálint
rektor kancellár
Papatyi Csaba  
gazdasági igazgató  

Események

57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00
Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.