2/2017. számú rektori-kancellári körlevél - Titoktartási nyilatkozat

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak figyelembe vételével, a jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségek maradéktalan betartása érdekében minden munkavállalóra kiterjedően bevezetésre kerül a MUNKAÜGY-28-2017. számú Titoktartási nyilatkozat nyomtatvány.

A csatolt nyomtatványt kérjük

minden munkatárs 2 példányban töltse ki, és

küldje meg a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz

2017. március 3-ig.

 

A nyilatkozat átvételét a munkaügyi kollégák aláírásukkal igazolják, és egy példányt visszajuttatnak a munkavállalóhoz.

 

A továbbiakban minden új belépő munkatárs a felvételi munkaügyi ügyintézés keretében megteszi a titoktartási nyilatkozatot.

 

A közalkalmazottakon kívül a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak esetében a Titoktartási nyilatkozat kötelező melléklete lesz a szerződésnek. Kérjük, hogy minden megbízási szerződés mellé szíveskedjenek a nyilatkozatot csatolni (csak a külső megbízottak esetében, egyetemi közalkalmazottaknál nem kell új nyilatkozatot tenni a megbízási szerződés mellé).

 

A nyilatkozatban megfogalmazott jogszabályi elvárások szerinti adatkezelés és dolgozói magatartás mind intézményünknek, mind munkatársainknak egyaránt érdeke.

 

Kérjük a tisztelt munkatársaink szíves együttműködését a nyilatkozatok megtételében.

 

 

 

 

G y ő r,  2017. február 24.

Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint          

rektor                                            kancellár           

 

Melléklet: MUNKAÜGY-28-2017. számú Titoktartási nyilatkozat nyomtatvány

                  MUNKAÜGY-2-2017. számú Megbízási szerződés nyomtatvány

Események

57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00
Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély-MÉK 2018. június 29.