A köz elismerési a győri egyetem atyjának

Magyarország köztársasági elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje elismerést, a magyar állam által adományozható egyik legmagasabb kitüntetést adományozta dr. Szekeres Tamásnak, a Széchenyi István Egyetem volt rektorának, az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriumi elnökének.

Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusának pályája a gépészmérnöki diploma 1967-ben történt megszerzését követően Győrött kezdődött. Kezdetben a Vagongyár fejlesztő-mérnökeként, majd mérnök-tanárként dolgozott. Szülei, nagyszülei tradicionális győri kötődésű lokálpatrióták voltak. 1970-től tanít a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézményében, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán. A művelődési miniszter 1989-ben bízta meg a Főiskola vezetésével, mely tisztséget két cikluson keresztül - 1989-1997 között - töltötte be. A győri Széchenyi István Egyetem rektori pozíciójában 2005-től 2013. június 30-ig irányította az intézményt.
Főigazgatóként, rektorként kiemelkedő érdemei vannak abban, hogy a Főiskola alapvetően műszaki szakirányú felsőoktatási intézményből jogi, gazdaság-tudományi, egészségügyi és művészeti felsőfokú képzést is folytató intézménnyé vált. Vezetésével valósult meg a Főiskola egyetemmé válását célzó program. A Széchenyi István Egyetem regionális kisugárzással, befolyással bíró intézménnyé vált a magyar és külföldi tulajdonú gazdasági szervezetekkel, továbbá a városi, megyei és országos intézményekkel kialakított és fejlesztett kapcsolatai révén. Vezetése alatt az Egyetem folyamatos innovatív kezdeményezőként jelentős mértékben hozzájárult Győr és térségének gazdasági, tudományos és kulturális fejlődéséhez.
Irányításával jött létre 1990-ben az Universitas-Győr Alapítvány, amely széleskörű társadalmi támogatást, anyagi és erkölcsi hátteret biztosított az egyetemi program megvalósításához. Az alapítvány tőkéje jelentette a gazdasági hátteret a győri Egyetemi Program sikeres megvalósításához.


Dr. Szekeres Tamás széleskörű munkaerő-piaci kapcsolatokkal rendelkező, gazdálkodásában takarékos és hatékony, a képzési kínálatot a társadalom és a cégek jövőképéhez társító egyetem rektora. Az egyetem gazdasági teljesítménye kimagasló, innovatív vállalkozó, munkaerő gazdálkodása hatékony és példásan szervezett.
Győr Megyei Jogú Város 1998-ban „Pro Urbe Győr", 2002-ben „Díszpolgár" kitüntetéssel ismerte el dr. Szekeres Tamás eredményeit, 2012-ben Győr Megyei Jogú Város a Széchenyi István Egyetem számára „Díszpolgár" díjat adományozott a térségben betöltött kimagasló munkájának elismeréséért.
Dr. Szekeres Tamás a Széchenyi István Egyetem gazdasági, társadalmi kapcsolatainak szervezőjeként, aki a győri gazdasági térségben a kultúra, a tudomány, a művészet értékteremtője és őrzője, több évtizeden keresztül végzett kimagasló előkészítő és mozgósító munkája valamint tanári, pedagógusi és példamutató emberi értékei alapján vehette át a Magyar Érdemrend középkeresztje elismerést, a magyar állam által adományozható egyik legmagasabb kitüntetést.

 

Forrás:

Winkler Csaba

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.